Η είσοδος στην αίθουσα απαγορεύεται μετά την έναρξη της συναυλίας. Οι έχοντες εισιτήριο μπορούν να εισέλθουν στο χώρο μόνο στο διάλειμμα και εφόσον αυτό προβλέπεται.