Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ιδρύματος


Προγράμματα για Παιδιά

thf-page-ekpaideytika-kids

Προγράμματα για Ενήλικες

thf-page-ekpaideytika-adults

Προγράμματα για Σχολεία

thf-page-ekpaideytika-schools

Προγράμματα για Εκπαιδευτικούς

thf-page-ekpaideytika-teachers

Ειδική έκπτωση 10% ΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ και 20% ΣΤΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ.
Ισχύει για ταυτόχρονη προαγορά περισσοτέρων του ενός προγραμμάτων (εκτός παιδικών παραστάσεων) .

 

Χορηγός


Χορηγός επικοινωνίας