Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Παιδιά


Εργαστήρια

thf-ekp-ergast

Προγράμματα βασισμένα στις εκθέσεις

thf-ekp-ektheseis

Θεατρικές παραστάσεις

thf-ekp-theatrika

Ειδική έκπτωση 10% ΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ και 20% ΣΤΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ.
Ισχύει για ταυτόχρονη προαγορά περισσοτέρων του ενός προγραμμάτων (εκτός παιδικών παραστάσεων) .


Χορηγός


Χορηγός επικοινωνίας