Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ιδρύματος


Educational Workshops

thf-ekp-ergast

Workshops based on exhibitions

thf-ekp-ektheseis

Theatrical Performances

thf-ekp-theatrika

Ειδική έκπτωση 10% ΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ και 20% ΣΤΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ.
Ισχύει για ταυτόχρονη προαγορά περισσοτέρων του ενός προγραμμάτων (εκτός παιδικών παραστάσεων) .


Χορηγός επικοινωνίας