Ματθαίος Γιωσαφάτ | Ψυχολογία, στάδια και φάσεις της ενήλικης ζωής.
Σεπτέμβριος 20, 2018
Γιώργος Ν. Πολίτης | Ελευθερία και Εξουσία
Σεπτέμβριος 20, 2018

Στάθης Γκόνος | Αναζητώντας την αιώνια νεότητα.

Όλοι μας αγωνιούμε για την επίδραση του χρόνου στη ζωή μας. Κι όμως οι σύγχρονες Βιοϊατρικές έρευνες έχουν αναδείξει πληθώρα παραγόντων που υπόσχονται την επιστροφή στην νεότητα. Μπορούμε να καθυστερήσουμε ή και να αναστρέψουμε τη γήρανση και τελικά να επιτύχουμε την αιώνια νεότητα; Ο παρών κύκλος διαλέξεων θα εστιάσει στις πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις όπως η αθανασία των κυττάρων και η χρήση βλαστοκυττάρων και θα εμβαθύνει στα φιλοσοφικά ερωτήματα που ανακύπτουν.

7, 14, 21, 28 Μαρτίου 2019
4, 11 Απριλίου 2019

Πέμπτη, 18.00-20.00

Κύκλος 6 διαλέξεων: 50€, 25€
Μεμονωμένη διάλεξη: 10€, 5€

Απρίλιος 4 @ 18:00
18:00