Στέφανος Ροζάνης | Φιλοσοφία και ουτοπία: Το ουτοπικό πνεύμα μέσα στην φιλοσοφική εξέλιξη
Σεπτέμβριος 14, 2018
Φώτης Παπαθανασίου | Ήπιες ή εναλλακτικές ιατρικές: αλήθειες και ψέματα // Μαρία Μποτσιβάλη | Ισορροπημένη διατροφή: σύγχρονη επιστημονική έρευνα και νομοθεσία
Σεπτέμβριος 14, 2018

Στέλιος Ράμφος | Φιλοσοφία της Ιστορίας (Κύκλος Α’)

Σειρά διαλέξεων για το νόημα της ιστορίας όπως αυτή γεννιέται με  τον Χριστιανισμό και εξελίσσεται με τα Μεσσιανικά κινήματα και διαμορφώνεται με την νεότερη ευρωπαϊκή σκέψη

Σειρά διαλέξεων για το νόημα της ιστορίας όπως αυτή γεννιέται με τον Χριστιανισμό και εξελίσσεται με τα Μεσσιανικά κινήματα και διαμορφώνεται με την νεότερη ευρωπαϊκή σκέψη

3,10,17,24,31 Οκτωβρίου 2018

7,14,21,28 Νοεμβρίου 2018

5,12,19 Δεκεμβρίου 2018

Τετάρτη, 18.00-20.00

Κύκλος 12 διαλέξεων: 180€, 70€ / Μεμονωμένη διάλεξη: 18€, 8€

Μάιος 22 @ 18:00
18:00