Εργαστήριο Βυζαντινής ζωγραφικής – Για ενήλικες
Σεπτέμβριος 4, 2017
Μαθαίνω να πλέκω με τους Velonistas – Για ενήλικες
Σεπτέμβριος 4, 2017

Εργαστήριο Βυζαντινής ζωγραφικής – Για ενήλικες

Μια ζωγραφική προσέγγιση της ανθρώπινης μορφής και της σύνθεσης, στο πλαίσιο της βυζαντινής εικαστικής παράδοσης. Με τον αγιογράφο και καθηγητή πανεπιστημίου Γιώργο Κόρδη. (...)

Μια ζωγραφική προσέγγιση της ανθρώπινης μορφής και της σύνθεσης, στο πλαίσιο της βυζαντινής εικαστικής παράδοσης. Με τον αγιογράφο και καθηγητή πανεπιστημίου Γιώργο Κόρδη.

 

ΚΥΚΛΟΣ 1

H Τέχνη της Εικόνας Ι – Σχεδιασμός και πλάσιμο ενδυμάτων

Ένα από τα πλέον δύσκολα στοιχεία των Βυζαντινών εικόνων είναι τα ενδύματα. Η εικαστική απόδοση των στοιχείων αυτών ενέχει μεγάλο βαθμό αφαίρεσης και η επίτευξη ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος παραμένει πάντα δύσκολη. Στόχος των τριών συναντήσεων του χειμερινού σεμιναρίου είναι η παρουσίαση από τον διδάσκοντα του τρόπου σχεδιασμού ενδυμάτων και η πλαστική απόδοση τους με την χρήση της παραδοσιακής Βυζαντινής αυγοτέμπερας με υποζωγράφιση. Στις τρεις συναντήσεις θα υπάρξει επίσης, δυνατότητα εικαστικής – αισθητικής ανάλυσης παλαιών εικόνων και συζήτησης γύρω από άλλα τεχνικά ζητήματα που αφορούν την τέχνη της εικόνας και το δημιουργικό διάλογο με τη Βυζαντινή εικαστική παράδοση.

15, 16, 17 Δεκεμβρίου 2017

ΚΥΚΛΟΣ 2

H Τέχνη της Εικόνας ΙΙ- Ζωγραφική γενειοφόρου ασκητή αγίου

Ο σχεδιασμός και η ζωγραφική απόδοση της μορφής ενός γενειοφόρου αγίου είναι δύσκολη . Κι αυτό, διότι πρέπει ο αγιογράφος να συνδυάσει τα σάρκινα μέρη με τον ρυθμό των γενιών και να προκύψει ένα αποτέλεσμα με οργανική ενότητα και ενιαίο ζωγραφικό ύφος. Στόχος των τριών συναντήσεων του εαρινού σεμιναρίου είναι να παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες το πως του σχεδιασμού και της ζωγραφικής απόδοσης ενός γενειοφόρου ασκητή αγίου. Στις τρεις συναντήσεις θα υπάρξει επίσης, δυνατότητα εικαστικής – αισθητικής ανάλυσης παλαιών εικόνων και συζήτησης γύρω από άλλα τεχνικά ζητήματα που αφορούν την τέχνη της εικόνας και το δημιουργικό διάλογο με τη Βυζαντινή εικαστική παράδοση.

30, 31 Μαρτίου, 1 Απριλίου 2018

 

Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 18:00 – 21:00, εκτός από 01/04 στις 16:00 – 19:00

Συνολικό κόστος συμμετοχής για κάθε κύκλο: 80€

 

Κάθε κύκλος είναι αυτοτελής και μπορεί να παρακολουθηθεί ανεξάρτητα ή συνεχόμενα.

 

Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για να εξασφαλισθεί η συμμετοχή σας θα πρέπει να συμπληρωθεί η  αίτηση συμμετοχής, να αποσταλεί στο ακόλουθο e-mail: education@thf.gr ή με fax: 210-3611647 καθώς και να έχει γίνει προαγορά.

Απρίλιος 1 @ 16:00
16:00