Στάθης Γκόνος | Αναζητώντας την αιώνια νεότητα.
Σεπτέμβριος 20, 2018
Σωτήρης Χατζάκης | Η πολιτική ως θέατρο και το θέατρο ως πολιτική.
Σεπτέμβριος 20, 2018

Γιώργος Ν. Πολίτης | Ελευθερία και Εξουσία

Η διάκριση μεταξύ φιλελευθερισμού και σοσιαλισμού εντοπίζεται συνήθως στον οικονομικό παράγοντα. Εν τούτοις, η παράλληλη εξέταση των θεωριών οδηγεί σε ένα πιο ουσιαστικό κριτήριο.
Φωτίζει τη φιλοσοφική διάκριση, η οποία χωρίζει θεωρίες που εκπηγάζουν από την πρόταξη διαφορετικών ηθικών αξιών: Στη μία πλευρά βρίσκονται φιλελεύθερες και σοσιαλιστικές θεωρίες, που προτάσσουν την ελευθερία και στην άλλη φιλελεύθερες και σοσιαλιστικές θεωρίες, που προτάσσουν την εξουσία.Αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική στην προσπάθεια κατανόησης του κόσμου.

12/3/2019 Θεμελίωση του ηθικού και πολιτικού φιλελευθερισμού: To κοινωνικό συμβόλαιο του Τόμας Χομπς.
19/3/2019 Φιλελευθερισμός της αυτοδιάθεσης: Η θεωρία του Τζων Λοκ.
26/3/2019 Σοσιαλιστικές καταβολές: Ο εξισωτισμός του Ζαν-Ζακ Ρουσσώ.
2/4/2019 Από τον επιστημονικό στον εξουσιαστικό σοσιαλισμό: Η υπόθεση του Καρλ Μαρξ.
9/4/2019 Αναρχική πρόταση: Η δημιουργική καταστροφή του Mιχαήλ Μπακούνιν

Τρίτη, 18:00-20:00

Κύκλος 5 διαλέξεων: 40€, 20€
Μεμονωμένη διάλεξη: 10€, 5€

Απρίλιος 2 @ 18:00
18:00