Ίρις Κρητικού | Μικρές γεωγραφίες της ζωγραφικής (Β’ κύκλος)
Σεπτέμβριος 20, 2018
Ελισάβετ Μπαρμπαλιού | Περί ταυτότητας του έλληνα άνδρα
Σεπτέμβριος 20, 2018

Γιώργος Κοντογιώργης | Μαθήματα από το Βυζάντιο.

Το Βυζάντιο όπως το είδαν οι Βυζαντινοί. Το Βυζάντιο, η Δύση, η Ανατολή και οι νεότεροι χρόνοι. Το Βυζάντιο, οι Αρχαίοι και εμείς.

 

11, 18 Δεκεμβρίου 2018
8, 15, 22, 29 Ιανουαρίου 2019

Τρίτη, 18.00-20.00

Κύκλος 6 διαλέξεων: 50€, 25€
Μεμονωμένη διάλεξη: 10€, 5€

Ιανουάριος 8 @ 00:00
00:00