Έλενα Ματθαιοπούλου – Η προσευχή στην Όπερα
Οκτώβριος 5, 2016
Στάθης Γκόνος – Τα μυστικά της αντιγήρανσης
Οκτώβριος 5, 2016

Αθανάσιος Μαρκόπουλος – Η εκπαίδευση στον κόσμο του Βυζαντίου.

Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι τμήμα του Bυζαντινού πολιτισμού, για τον οποίο ο όρος συνέχεια, πάντοτε σε σχέση με ό,τι πρεσβεύει το παρελθόν, έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Το Βυζαντινό κράτος δε γνώρισε μια δική του «αυτοτελή» παιδεία, ούτε έδωσε νέες κατευθυντήριες γραμμές στην εκπαίδευση, την οποία, με την ευρεία έννοια του όρου, προσέφερε. Το ελληνιστικό και ρωμαϊκό του παρελθόν συντέλεσαν ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα που κληρονόμησε, να συνεχιστεί με υποδειγματική προσήλωση έως τα χρόνια της Άλωσης και με συγκεκριμένη δομή: ένα στοιχειώδες σχολείο, το οποίο θα διδάξει τα πρώτα γράμματα στο παιδί, και ένα μέσο, όπου δέσποζε εντυπωσιακός κορμός μαθημάτων βασισμένος αποκλειστικά στη θύραθεν λογοτεχνική παράδοση (ομηρικά έπη, εννέα τραγωδίες, τρεις κωμωδίες, αποσπάσματα από πολλούς συγγραφείς της Aρχαιότητας, επίπονες γραμματικές και ρητορικές ασκήσεις κ.ά.). Και είναι ακριβώς το μέσο σχολείο, το οποίο θα σηκώσει το κύριο βάρος της μόρφωσης των παιδιών στα Βυζαντινά χρόνια, καθώς η λεγόμενη «ανώτατη παιδεία» προσφερόταν κατά την πρώιμη περίοδο μόνο στα μεγάλα πνευματικά κέντρα (Αθήνα, Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Απάμεια, Αφροδισιάς, Κωνσταντινούπολη κ.ά.), ενώ μετά τη λήξη της Εικονομαχίας (843 κεξ.) ήταν αποκλειστικά συνδεδεμένη με επιμέρους πρωτοβουλίες αυτοκρατόρων, όσο και υψηλά ιστάμενων κρατικών λειτουργών, οι οποίες πάντως δεν χαρακτηρίζονταν από χρονική διάρκεια. Ας σημειωθεί ότι το αριστοτελικό αξίωμα ότι η παιδεία δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική αλλά ελευθέριος και καλή, εφαρμόστηκε χωρίς ουσιαστικές παρεκκλίσεις στο Βυζάντιο, με συνέπεια η εκπαίδευση να οφείλεται σε καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία. Xωρίς αμφιβολία, η εκπαιδευτική διαδικασία είναι τμήμα του Bυζαντινού πολιτισμού, για τον οποίο ο όρος συνέχεια, πάντοτε σε σχέση με ό,τι πρεσβεύει το παρελθόν, έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

 

7, 28 Απριλίου 2017

5, 12 Μαΐου 2017

 

Παρασκευή,18.00-20.00

 

Μεμονωμένη διάλεξη: 10€, 5€

Μάιος 5 @ 18:00
18:00

e-ticket